Autorzy: Praca zbiorowa

Badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

Raport jest podsumowaniem badań dotyczących instrumentów POWER skierowanych bezpośrednio do uczestników. Zawiera opinie przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy uczestniczyli we wsparciu.

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2021

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport jest podsumowaniem badań dotyczących instrumentów POWER skierowanych bezpośrednio do uczestników. W raporcie można znaleźć:

  1. bieżącą ocenę rezultatów wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom;
  2. opinie przedstawicieli przedsiębiorstw o systemie wdrażania poszczególnych instrumentów;
  3. informacje na temat najbardziej efektywnych mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw

Z raportu wynika, że ocena zdecydowanej większości działań była pozytywna, podkreślano bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzących oraz wysoką jakość szkoleń i doradztwa. Oczekiwania uczestników projektów najczęściej skupiały się na podniesieniu kwalifikacji pracowników i w większości przypadków zostały spełnione. Wskaźniki zadowolenia z poszczególnych aspektów projektów szkoleniowych i doradczych były wysokie – ponad 90% we wszystkich działaniach, zaś skłonność badanych do rekomendacji innym MŚP udziału w projekcie jest wysoka – wskaźniki rekomendacji oscylują również wokół 90%. Podkreślano też wysoki stopień korzystania z wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach projektu po roku od zakończenia udziału w nich.

Więcej o wynikach badania można znaleźć w raporcie.

Zapraszamy do lektury!

Spis treści

1. Wstęp

2. Analiza potrzeb rozwojowych MŚP

3. Zamówienia publiczne

4. Przedsięwzięcia w formule PPP

5. Akademia Menadżera MŚP

6. Sukcesja w firmach rodzinnych

7. Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji

8. Wnioski

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Raport

Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Broszura

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Broszura

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań