Rozwój kompetencji

Podnieś kwalifikacje menadżerskie i przeszkol pracowników. Znajdź mentora.

Temat

30 lipca 2021

Sztuczna inteligencja w kontekście automatyzacji sektora finansowego

W drugiej połowie kwietnia 2021 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała bardzo ważny projekt rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane zasady dla sztucznej inteligencji (dalej: projekt)[1]. Choć jest to jedy...

28 lipca 2021

Film szkoleniowy: Jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej szansą na dynamiczny rozwój sektora MŚP

Głównym celem Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego Unii Europejskiej (A Digital Single Market Strategy for Europe) jest transformacja cyfrowa i ekologiczna, która ma objąć wszystkie aspekty gospodarcze i społec...

28 czerwca 2021

Akademia PARP obchodzi swoje drugie urodziny

27 czerwca 2019 roku została uruchomiona nowa edycja projektu e-learningowego, jakim jest Akademia PARP 2.0. Projekt przeszedł szereg zmian – dostosowano go do obowiązujących standardów projektowania platform e...

22 czerwca 2021

„UN International Procurement Seminar 2021” – podsumowanie drugiego dnia międzynarodowego seminarium dla dostawców ONZ

Drugi dzień międzynarodowego seminarium „UN International Procurement Seminar”, którego współorganizatorem była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (16-17 czerwca br.), upłynął pod znakiem kolejny...

17 czerwca 2021

Rejestr SCIP. Obowiązek zgłoszenia produktów zawierających substancje potencjalnie niebezpieczne do europejskiej agencji chemicznej

Prawodawca unijny podejmuje kolejne kroki legislacyjne mające na celu wdrożenie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Zakłada ona m.in. wykorzystanie zużytych produktów oraz ich części do ponownej produkcji...

17 czerwca 2021

Nowelizacja praw ochrony konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy ECN+

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę w dniu 11 grudnia 2018 r. Dyrektywy 2019/1 mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egz...

17 czerwca 2021

Modowanie gier komputerowych a prawo autorskie. Czy i jakie zmiany można wprowadzić do takich produktów?

W słowniku programistów, graczy i branży gamingowej mody – w największym uproszczeniu – oznaczają uzupełnienia i zmiany wprowadzane do gry komputerowej[1]. Określenie „mod” pochodzi oczywiście od słow...

17 czerwca 2021

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Projekt nowej ustawy

W krajach Unii Europejskiej dostrzegalne są znaczące dysproporcje w sile przetargowej między dostawcami a nabywcami produktów rolnych i spożywczych. Te zakłócenia równowagi siły przetargowej mogą prowadzić ...

17 czerwca 2021

Dane osobowe „pracownicze”. Jakie informacje o pracowniku na różnych etapach może przetwarzać pracodawca

Temat przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę dotyka bezpośrednio zarówno pracowników już zatrudnionych, jak i kandydatów do pracy. Od rekrutacji począwszy po rozpoczęcie pracy pojawia się wiele pyta...

15 czerwca 2021

Nagranie z webinarium „Pakiet UE VAT w e-commerce”

Od 1 lipca 2021 roku zacznie obowiązywać nowy pakiet VAT w e-commerce. Celem pakietu jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu małych przesyłek do państw Unii Europejskiej. W dniu 15 cze...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań