30 kwietnia 2021

PARP partnerem Kongresu 590, 5-6 maja

Głównym celem Kongresu 590 jest uwolnienie potencjału polskiej gospodarki oraz promocja polskich produktów i usług. Ideą przewodnią jest zaś stworzenie przestrzeni do kooperacji dla przedsiębiorców, naukowców i administracji. Kongres 590 jest skierowany do wszystkich firm: od startupów, przez mikro, małe, średnie, po duże przedsiębiorstwa. Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-6 maja w formule hybrydowej, będzie transmitowane również online.

Kongres 590 to wydarzenie, które skupia się na polskiej gospodarce; stwarza możliwość dyskusji w gronie liderów z różnych branż i obszarów na temat ważnych dla naszego kraju sprawach. Pandemia koronawirusa, która wywołała światowy kryzys gospodarczy, wymaga zrewidowania poglądów, zidentyfikowania zagrożeń i nowego spojrzenie na otaczający świat. 

Nazwa Kongresu 590 pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie przedsiębiorstwa. Jego głównym celem jest uwolnienie potencjału polskiej gospodarki oraz promocja polskich produktów i usług.

5. edycja Kongresu koncentruje się na pięciu kluczowych obszarach:

  • bezpieczeństwa zdrowotne i ekologia,
  • społeczeństwo,
  • gospodarka,
  • eksport i ekspansja gospodarcza,

 Aktywności z udziałem przedstawicieli PARP:

Dostęp do transmisji on-line nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

www.kongres590.pl

Logo kongresu 590

Opublikowano: 30.04.2021 14:12
Poprawiono: 06.05.2021 09:05
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: