Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Andrzej Szwoch
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Województwo Wielkopolskie zajmuje 9,53% powierzchni kraju (29 826 km kw), z czego 65,3% stanowią użytki rolne. Region zamieszkuje 3 419 400 osób (stan 31.12.2010 r.)(3. miejsce w kraju). Ludność miejska stanowi 55,8% ogółu populacji. Pod względem administracyjnym województwo podzielone jest na 35 powiatów (w tym 4 miejskie) oraz 226 gmin.

Głównymi atutami województwa są:
 • równomierny rozwój gospodarczy przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz  wysokim poziomie technologicznym,
 • wysoki potencjał kapitału ludzkiego, który jest kształtowany dzięki obecności w regionie najlepszych uczelni wyższych w Polsce (wg kategorii 1 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
 • dobre połączenia komunikacyjne m.in. w postaci autostrady A2, która łączy Europę Zachodnią z Rosją i krajami wschodnimi oraz dobre połączenia lotnicze i wodne.
 • wysokie oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej we wszystkich działach gospodarki.

Gospodarka regionu charakteryzuje się silna pozycją sektora przedsiębiorstw. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wynosi 404 876 (stan 30.04.2015 r.), w tym 41 985 spółek handlowych (7063 z udziałem kapitału zagranicznego). Regionalny rynek pracy obejmuje 660 600 zatrudnionych, głównie w przetwórstwie przemysłowym (43,04%) oraz handlu i usługach. Wiodącymi branżami pozostają: przemysł wysokich technologii, produkcja maszyn i urządzeń elektrycznych, sektor  meblarski i wyrobów z drewna, przetwórstwo rolno-spożywcze, budownictwo oraz szeroko rozbudowane usługi, w tym dla biznesu. 
Bezrobocie rejestrowane wynosi 7,6% (zdecydowanie niższe od średniej krajowej). Średnie wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw natomiast 3719,61 zł. 
PKB per capita 46 626 zł (2013). Województwo Wielkopolskie wytwarza 9,7% PKB w skali całego kraju. W dniu 18 listopada 2011 r. Województwo Wielkopolskie zawarło porozumienie ramowe z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem wzajemne współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości w regionie. 

 

 
 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi konsekwentną politykę wspierania przedsiębiorczości oparta o spójne dokumenty strategiczne i planistyczne. Proces wsparcia rozwoju przedsiębiorstw realizowany jest poprzez tworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości, wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw o charakterze sieciowym, wprowadzanie instrumentów finansowych przyjaznych przedsiębiorcom, jak i poprzez wsparcie internacjonalizacji firm, pozwalającej na efektywne wykorzystanie przewagi konkurencyjnej. Region tworzy warunki do rozwoju zaawansowanych usług i produkcji, dążąc do stałego podnoszenia  innowacyjności branż tradycyjnych.


Instytucje współpracujące z Urzędem Marszałkowskim

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Instytucje Otoczenia Biznesu
 • Uczelnie i jednostki badawczo – rozwojowe
 • Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
 • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

www.umww.pl
www.innowacyjna-wielkopolska.pl
www.iw.org.pl
www.eboi.umww.pl
www.fripww.pl
www.warp.org.pl
 


Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów powstało w Wielkopolsce w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki.
Jego zadaniem jest wspieranie wzrostu poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu, a także inwestycji poza granicami Polski.
Działania COIE zmierzają również do zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, oferując potencjalnym inwestorom zagranicznym dostęp do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce, a także o instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Wielkopolsce

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Tel. 61 62 66 251www.coie.gov.pl
www.umww.pl

 
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Wielkopolsce utworzony został w celu :
 • udzielanie informacji w zakresie zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków WRPO oraz ogólna informacja na temat programów krajowych,
 • pomoc w interpretacji zagadnień zawartych w dokumentach WRPO oraz w dokumentacjach konkursowych poszczególnych naborów,
 • współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej w realizacji działań szkoleniowych w zakresie wykorzystania środków pochodzących z WRPO,
 • współpraca przy wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych,
 • prowadzenie baz danych i zestawień związanych z wykonywanymi przez Oddział zadaniami,
 • przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych z wykonywanymi przez Punkt zadaniami.

Siedziba GPI FE mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:
61-754 Poznań
ul. Szyperska 14
Tel. 61. 626 61 92

Z GPI FE współpracuje 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych (Gniezno, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Leszno, Międzychód, Nowy Tomyśl, Ostrzeszów oraz Wągrowiec).

www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl

 

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-21 00:56:16.0

Opublikowany przez: Andrzej Szwoch

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną