Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Rafał Pardecki
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym pod względem powierzchni regionem Polski o powierzchni 24,2 tys. km2. Graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, województwem podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Przez Zalew Wiślany łączy się z Morzem Bałtyckim. Ludność województwa szacuje się na 1 428,6 tys. osób.
 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Mając na uwadze bardzo istotną rolę przedsiębiorców, zarówno w kształtowaniu gospodarki kraju jak i regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie bardzo aktywnie wspiera tą kategorię beneficjentów. Głównym narzędziem realizacji polityki przyjaznej sektorowi MŚP, ale także dużym firmom jest niewątpliwe Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury  na lata 2007-2013. W ramach Programu wyodrębniono oddzielną oś priorytetową Przedsiębiorczość, co więcej, przedsiębiorcy występują jako beneficjenci w większości działań i poddziałań RPO WiM:
 • Oś I Przedsiębiorczość – Poddziałania 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.3
 • Oś II Turystyka – Poddziałanie 2.1.1
 • Oś IV Rozwój restrukturyzacja i rewitalizacja miast – Poddziałania 4.2, 4.3
 • Oś V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna – Poddziałania 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2
 • Oś VI Środowisko przyrodnicze – Poddziałania 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1
 • Oś VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – Poddziałania 7.2.2, 7.2.3.

Strona internetowa Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl


Instytucje współpracujące z UM, wspierające przedsiębiorczość:
 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Źródła informacji dla przedsiębiorców:

www.wrota.warmia.mazury.pl
www.rpo.warmia.mazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
www.wfosigw.olsztyn.pl
 


WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA


Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora powstało w czerwcu 2005 r. na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Warmińsko-Mazurką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
Do głównych zadań Warmińsko-Mazurskiego Centrum Obsługi Inwestora (COI) należy działanie na rzecz promocji oferty inwestycyjnej regionu i aktywne uczestnictwo w procesie obsługi inwestorów zagranicznych jak i krajowych, monitorowanie stanu inwestycji w regionie, prowadzenie baz danych ofert inwestycyjnych oraz doradztwo odbiorcom inwestycji.

Działania COI są skierowane w szczególności na promowanie Warmii i Mazur, jako terenów szczególnie atrakcyjnych dla potencjalnego inwestora. Dzięki współpracy z PAIiIZ, COI zagranicznych. Ponadto COI służy swoją pomocą w profesjonalnym doradztwie przy opracowywaniu kompleksowych ofert terenów i obiektów przygotowanych pod nowe inwestycje oraz promowanie ich kanałami krajowymi i zagranicznymi; dostarczaniu inwestorom wszelkich informacji gospodarczych i innych potrzebnych na etapie wyboru lokalizacji; poszukiwaniu odpowiednich lokalizacji dla inwestycji - zarówno typu „greenfield” jak i „brownfield”; poszukiwaniu lokalizacji pod inwestycje; pomocy w kontaktach z administracją rządową i samorządową oraz w organizacji współpracy z partnerami zagranicznymi. Dzięki współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora zapewnia potencjalnym inwestorom dostęp do pełnych i aktualnych informacji oraz zapewnia szybką i sprawną obsługę procesu inwestycyjnego.


Główne zadania Centrum Obsługi Inwestora:
 • Działania na rzecz promocji regionu pod kątem inwestycyjnym,
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa,
 • Profesjonalna pomoc doradcza przy opracowywaniu kompleksowych ofert terenów i obiektów przygotowywanych pod nowe inwestycje.

Centrum Obsługi Inwestora dostarcza inwestorom:
 • Wszelkich informacji ekonomicznych i innych potrzebnych na etapie wyboru lokalizacji,
 • Pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji – zarówno Greenfield jak i Brownfield,
 • Pomoc w kontaktach z lokalnymi władzami,
 • Pomoc w organizacji współpracy z partnerami zagranicznymi.

Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
coi@wmarr.olsztyn.pl, www.coi.wmarr.olsztyn.pl
 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich


Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich

Punkty Informacyjne oferują:
 • diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji, a jedynie możliwość ubiegania się do dofinansowanie w ramach danego priorytetu lub działania) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi z aktualnie trwających programów
 • informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu
 • dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania)

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.rpo.warmia.mazury.pl

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-09 18:26:16.0

Opublikowany przez: Rafał Pardecki

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną