Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Andrzej Szwoch
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Województwo Podlaskie położone jest w północno – wschodniej części Polski. Sąsiaduje z trzema województwami: warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz lubelskim. Na północnym wschodzie graniczy z Litwą, a na wschodzie z Białorusią. Podlaskie stanowi wewnętrzną (z Litwą) i zewnętrzną (z Białorusią) granicę Unii Europejskiej. W regionie funkcjonuje 9 przejść granicznych.

 1. Powierzchnia 20 187 km2    
 2. Liczba ludności (2013 r.) 1 194 965    
 3. Gęstość  zaludnienia 59 osób/km2    
 4. Główne miasto Białystok    
 5. Największe miasta w regionie Suwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo    
 6. Specjalne Strefy Ekonomiczne Suwalska – Podstrefa Białystok, Suwałki, Grajewo, Łomża
 7. Tarnobrzeska – Podstrefa Łapy
 8. Zachęty inwestycyjne w SSE:
 •  Korzystanie z pomocy publicznej w formie zwolnienia z  podatku dochodowego do maksymalnej wysokości 70%.
 • Indywidualne ulgi w podatkach lokalnych z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy.    
         9. Parki Przemysłowe, Technologiczne, Inwestycyjne:
 • Białostocki Park Naukowo- Technologiczny
 • Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach 
 • Podlaski Park Przemysłowy w Czarnej Białostockiej
 • Park Przemysłowy w Zambrowie
 • Park inwestycyjny Kolno
 • Park Przemysłowy w Łomży  

 

 Atuty Województwa Podlaskiego

 1. Podlaskie jako naturalna „brama na Wschód” - Lokalizacja województwa podlaskiego w północno-wschodniej części Polski predysponuje je do handlu z krajami sąsiadującymi, głównie Białorusią, Rosją, Litwą.
 2. Przygraniczne położenie województwa na ciągach komunikacyjnych umożliwiające bezpośrednie połączenie w transporcie lądowym pomiędzy krajami bałtyckimi a resztą Unii Europejskiej.
 3. Znaczący potencjał akademicki (ponad 50 tysięcy studentów). 
 4. Wysoko kategoryzowane jednostki naukowo-dydaktyczne i naukowe
 5. (trzy wydziały Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Wydział Nauk o Zdrowiu - jeden z liderów w kraju; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej; Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku). 
 6. Dobre warunki dla produkcji energii cieplnej i elektrycznej z biogazu oraz relatywnie dobre warunki do rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej.
 7. Czyste, różnorodne oraz mało zmienione działalnością człowieka środowisko przyrodnicze. Korzystne warunki do produkcji żywności wysokiej jakości.
 8. Wysoki udział w rynku krajowym i wysoka konkurencyjność branży przetwórstwa mleka.
 9. Poza walorami przyrodniczymi, region posiada także walory kulturowe, wynikające przede wszystkim z odrębności kulturowej, religijnej i narodowościowej.

Sektory wysokiej szansy:

1. Branża rolno-spożywcza, w tym produkcja żywności wysokiej jakości

Na bazie wyjątkowego środowiska przyrodniczego Podlaskie zbudowało swoją wysoką konkurencyjność w branży rolno-spożywczej.Podlaskie ma ok. 30% udziału w krajowej produkcji mleka płynnego przetworzonego, a także masła, serów i twarogów. Część wyprodukowanego mleka trafia na eksport i z ok. 11% udziałem w eksporcie tego produktu województwo podlaskie znajduje się w czołówce eksporterów. 

 Największa koncentracja firm z branży spożywczej występuje w 6 powiatach: grajewskim, monieckim, łomżyńskim, wysokomazowieckim, bielskim i siemiatyckim. Do liderów branży spożywczej należy zaliczyć: „Mlekovitę”, „Mlekpol” czy „Piątnicę”. 

 2. Branża maszynowa

Województwo podlaskie jest liderem w produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, co jest w dużej mierze zdeterminowane tradycją silnie rozwiniętych przemysłów w regionie: spożywczego i rolniczego. W branży maszynowej dominują przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją maszyn i urządzeń dla przemysłu rolniczego, ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych. Wśród największych firm tego sektora należy wymienić: „Pronar” sp. z o.o., „SaMASZ” sp. z o.o. czy „Metal - Fach” sp. z o.o.   

 3. Branża drzewna i budowlana 

Wśród firm branży drzewnej działających w regionie sztandarowe znaczenie ma firma „Swedspan” należący do grupy IKEA. Inwestycja koncernu w postaci kompleksu produkcyjnego jest uznawana jako jedną z największych inwestycji zagranicznych zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach. Czynnikami, które zdecydowały o wyborze lokalizacji pod inwestycję w gminie Orla jest jej położenie przy granicy oraz korzystne połączenia komunikacyjne z Białorusią, Ukrainą i państwami bałtyckimi, które są głównymi dostawcami drewna. 

W regionie działa również firma „UNIHOUSE” - oddział produkcyjny spółki UNIBEP S.A. stosujący do wytwarzania domów najnowsze w Polsce technologie o charakterze przemysłowym. Specjalnością UNIHOUSE są domy modułowe wielorodzinne i osiedla domów jednorodzinnych wykończone "pod klucz". Na terenie województwa działa również koncern „Pfleiderer” Grajewo S.A. – jeden z największych i najnowocześniejszych producentów materiałów dla przemysłu meblarskiego w Polsce i w Europie. 

 4. Branża medyczna

Wysoka konkurencyjność i innowacyjność ośrodków naukowych w regionie, zwłaszcza medycznych, stwarza potencjał do rozwoju usług specjalistycznych z zakresu rehabilitacji, geriatrii, dietetyki itp. oraz rozwoju tzw. srebrnej gospodarki – silver economy.

W tej branży w regionie działają dwie główne firmy: „ChM” –producent implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii, a także  firma „MEDGAL” zajmująca się produkcją implantów ortopedycznych.

 5. Branża energetyczna

Województwo z uwagi na swoje walory środowiskowe (lesistość - 30,6%, powierzchnia użytków rolnych – 1083,4 tys. ha) oraz niską gęstość zaludnienia (59 os/km2, średnia dla UE 116,3 os/km2) posiada wystarczającą ilość surowca oraz przestrzeni do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie władze publiczne angażują znaczne środki, aby zmodernizować linie energetyczne, w szczególności na potrzeby OZE.

Województwo posiada potencjał w zakresie: 

 • produkcji energii z biogazu, przede wszystkim przy zagospodarowaniu odpadów z produkcji zwierzęcej i spożywczej (głównie mleczarskiej); 
 • energetyki wiatrowej (szczególnie w północnej części regionu); 
 • wykorzystania energii słonecznej.

 6. Branża turystyczna

Na terenie województwa podlaskiego znajdują się jedne z najcenniejszych przyrodniczych obszarów Europy (Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska oraz biebrzańskie i narwiańskie bagna), które stanowią znaczący potencjał do rozwoju turystyki, przy czym największy potencjał mają następujące formy turystyki: 

 • turystyka zdrowotna;
 • turystyka wypoczynkowa na obszarach cennych przyrodniczo i nad jeziorami, w tym agroturystyka
 • aktywna turystyka rowerowa, kajakowa i kulturowa.

 

 

 

 

 

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-13 05:56:16.0

Opublikowany przez: Andrzej Szwoch

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną