Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Rafał Pardecki
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Położony w geometrycznym centrum Polski oraz w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, region łódzki jest dziś jednocześnie silnym centrum społeczno- gospodarczym naszego kraju. Lokalizacja województwa zawsze miała ogromne znaczenie dla jego rozwoju. Ponad 200 lat temu właśnie tutaj przedsiębiorcy z całej Europy - w ciągu zaledwie dwóch pokoleń - stworzyli potężny ośrodek przemysłowy, a małe miasteczko Łódź stało się drugą co do wielkości aglomeracją w Polsce. Dziś stale rosnąca dostępność komunikacyjna regionu jest istotnym czynnikiem jego konkurencyjności.

Informacja nt. porozumienia ramowego z PARP w celu promocji przedsiębiorczości.
W dniu  29 stycznia 2009 r. Województwo Łódzkie i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała Porozumienie Ramowe. Określa ono zasady i kierunki współpracy Województwa Łódzkiego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
w obszarze budowy systemu informacyjno-konsultacyjnego dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą  ze szczególnym uwzględnieniem  działań mających na celu zapewnienie spójnej informacji w zakresie możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach programów wsparcia wdrażanych na szczeblu wojewódzkim i krajowym oraz podejmowania innych działań na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

Podstawowe dane statystyczne: powierzchnia – 18,2 tys. km2 , ilość mieszkańców – 2,54 mln, ilość przedsiębiorstw – 244,7 tys., wysokość PKB – 57.712 mln zł, struktura administracyjna – 24 powiaty, 177 gmin

 

Gospodarka regionu jest otwarta na inwestorów. Oferuje im doskonałą lokalizację, tradycje przemysłowe i wszystko to, co region ma cennego: strategiczne położenie, zasoby naturalne, wykształconych i pełnych inicjatyw mieszkańców oraz atrakcyjne ceny terenów inwestycyjnych i innych nieruchomości komercyjnych. Zainwestowali tu światowi i europejscy potentaci a wielu krajowych przedsiębiorców właśnie tutaj zbudowało i rozwinęło własną markę, w tym tacy potentaci jak Bosch, Dell, Gilette. Pomimo że region łódzki boryka się z rozmaitymi problemami gospodarczymi, infrastrukturalnymi należy on pod względem inwestycji biznesowych do najbardziej konkurencyjnych obszarów w Polsce. Centralne położenie województwa łódzkiego oraz gęsta sieć dróg kołowych, potencjał badawczy z rozwiniętą współpracą naukową z jednostkami prowadzącymi działalność B+R, tak krajowymi jak i zagranicznymi oraz walory kulturowe województwa, wraz z dynamicznym rozwojem sektora usług typu business process offshoring, sprawiają, że jego wartość stale wzrasta.

Wsparcie na inwestycje w ramach funduszy unijnych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Inne formy wsparcia finansowego: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Powiatowe Urzędy Pracy, Łódzki Regionalny Park Technologiczny, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, zwolnienia
z podatku od nieruchomości.

 

Regionalne Centrum Obsługi Inwestora:

Działalność:
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych procesem inwestycyjnym w województwie łódzkim, oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Udziela wsparcia wszystkim zainteresowanym lokowaniem inwestycji w łódzkiem, wspierając tym samym rozwój regionu. Głównym celem działania COIE jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centrum współpracuje z PAIiIZ przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów, którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

www.rcoi.lodzkie.pl, www.lodzkie.pl, www.bip.lodzkie.pl
 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim została utworzona na podstawie Porozumienia podpisanego pomiędzy Województwem Łódzkim a Ministrem Rozwoju Regionalnego w dniu 8 maja 2009 r. 

W ramach sieci działa:
Realizacja zadań informacyjnych i promocyjnych z zakresu Narodowej Strategii Spójności jest finansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2007-2013” oraz w 15% z Budżetu Państwa.
Konsultanci Punktów Informacyjnych informują klientów nt. wszystkich dostępnych Programów Operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności.

GPI działa w ramach Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi od dnia 1 stycznia 2007 r. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi prowadzenie GPI znajduje się w zadaniach Departamentu Polityki Regionalnej, Wydziału ds. Informacji i Promocji. W pierwszym okresie swej działalności GPI udzielał jedynie informacji nt. RPO WŁ, w wyniku podpisania w/w Porozumienia zakres usług świadczonych przez GPI uległ rozszerzeniu o inne Programy Operacyjne w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-13 05:56:16.0

Opublikowany przez: Rafał Pardecki

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną