Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Andrzej Szwoch
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w północnej części kraju, nad Dolną Wisłą, Brdą, Drwęcą i Notecią. Sąsiaduje z pięcioma województwami: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim. Posiada tranzytowy charakter w relacjach Skandynawia – Europa Południowa oraz Kraje Bałtyckie i Rosja – Europa Zachodnia. Pod względem administracyjnym województwo dzieli się na 19 powiatów ziemskich oraz 4 miasta na prawach powiatu (144 gminy). Funkcjami stołecznymi w regionie podzieliły się Bydgoszcz – siedziba Wojewody i Toruń – siedziba Marszałka i Sejmiku Województwa.

Porozumienie ramowe pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało podpisane 31 sierpnia 2009 roku. Celem porozumienia jest określa zasad i kierunków współdziałania stron umowy na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości w Polsce poprzez:

1.    zapewnienie przedsiębiorcom i osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą:
a.    spójnej informacji w zakresie:
-    programów wsparcia wdrażanych na szczeblu krajowym i na szczeblu województwa,
-    podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
-    możliwości skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania,
b.    możliwości korzystania z pomocy o charakterze doradczym, szkoleniowym i finansowym,
2.    podejmowanie innych działań na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

Województwo kujawsko-pomorskie zajmuje powierzchnię 17,97 tys. km. kw. i liczy 2,07 mln mieszkańców. Ma dwie stolice – Bydgoszcz (siedziba wojewody) i Toruń (siedziba samorządu województwa). Główne miasta regionu to – oprócz Bydgoszczy (367 054 mieszkańców) i Torunia (200 080 mieszkańców) – Włocławek (119 939 mieszkańców), Grudziądz (99 578 obywateli) i Inowrocław (78 011 obywateli). PKB na 1 mieszkańca w województwie kujawsko-pomorskim wynosi = 28 926 zł. Liczba przedsiębiorstw  wpisanych  do rejestru regon w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 186 007 (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz luty 2011).
 
Aktualne informacje  o wszystkich programach unijnych realizowanych w naszym regionie znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej funduszom europejskim w Województwie Kujawsko-Pomorskim
http://www.mojregion.eu
 
Instytucje współpracujące z UM, wspierające przedsiębiorczość

 • Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy
  www.kpzpip.pl
 • Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku k/Torunia
  www.kpir.pl
 • Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy
  www.kpzhiu.pl
 • Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
  www.izbarzem.pl
 

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA - PARTNER PAIiIZ

Zadania:
 • wspólna z PAIiIZ obsługa inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie województwa lub ich obsługa w imieniu PAIiIZ,
 • informowanie inwestorów o obowiązujących przepisach prawnych i procedurach związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej w Polsce oraz walorach inwestycyjnych regionu,
 • tworzenie i aktualizowanie regionalnej listy danych dotyczących poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorstw - eksporterów w województwie,
 • tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield (jak hale i budynki) oraz udostępnienie ich Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zwanej dalej PAIiIZ,
 • przygotowywanie i obsługa misji handlowo-inwestycyjnych z województwa i do województwa,
 • dostarczanie PAIiIZ bieżących informacji o stanie obsługiwanych przez COI projektów inwestycyjnych,
 • gromadzenie danych statystycznych o województwie i udostępnienie ich na wniosek PAIiIZ,
 • przygotowywanie informacji mogących mieć wpływ na promocję województwa lub klimat inwestycyjny regionu,
 • Inwestorzy zagraniczni chcący zainwestować w naszym województwie mogą liczyć na kompleksową obsługę podczas realizacji projektu inwestycyjnego.
http://coi.kujawsko-pomorskie.pl
 
Osoby poszukujące informacji na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich mogą skorzystać z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających w sieci podległej Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. Konsultanci Punktów nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich, rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej i pisemnej na pytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich. 

W Punktach Informacyjnych mogą Państwo otrzymać:

 • wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie Państwa pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie wsparcia,
 • wskazanie źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją,
 • przedstawienie zakresu procedur ubiegania się o wsparcie, podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania,
 • przedstawienie podstawowych informacji na temat  rozliczania, promocji, zasad przeprowadzania kontroli projektów.   
http://www.mojregion.eu/punkty-informacyjne.html

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-13 05:56:16.0

Opublikowany przez: Andrzej Szwoch

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną