Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Rafał Pardecki
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Krajowy System Usług: środki finansowe dla Twojej firmy
Usługi funduszy pożyczkowych

Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek głównie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie obsługiwanym przez fundusz. Niektóre fundusze mogą udzielić pożyczki również osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą.

O pożyczkę może starać się przedsiębiorca, który:
 • spełnia kryteria definicji małego lub średniego przedsiębiorcy
 • posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie obsługiwanym przez fundusz
 • terminowo reguluje zobowiązania wobec Skarbu Państwa
 • nie prowadzi działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska czy powszechnie uznawanej za nieetyczną


Zasady udzielania pożyczek:
 • pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe
 • kwota pożyczki wynosi maksymalnie do 120 tys. zł na jeden cel, (w niektórych funduszach maksymalna kwota pożyczki jest wyższa)
 • okres spłaty pożyczki to najczęściej 36 miesięcy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie rat kapitału. W indywidualnych funduszach istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy
 • minimalny wkład własny pożyczkobiorcy wynosi 20% wartości przedsięwzięcia
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna (ustalana zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej)
 • od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna ustalana indywidualnie przez poszczególne fundusze, w zależności od branży działalności i stopnia ryzyka wynosi najczęściej 1%-3%
 • spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci  weksla in blanco oraz dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone


Pobierz szczegółowy Zakres Usługi FP (   plik PDF do pobrania)



Standard usług funduszy pożyczkowych

Fundusz pożyczkowy współpracujący z KSU zobowiązany jest do utrzymywania określonego standardu usługi finansowej. Musi on być nie tylko zarejestrowany w KSU, ale także spełniać wymagania w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego, mieć wdrożony system zarządzania jakością obejmujący usługi finansowe polegające na udzielaniu pożyczek, jak również przestrzegać zasad etyki zawodowej.



Pobierz szczegółowy Standard Usług Funduszy Pożyczkowych (   plik PDF do pobrania)




Wymagania wobec pracowników funduszy pożyczkowych

Pracownicy funduszy pożyczkowych, świadczący systemowe usługi pożyczkowe, spełniają ściśle określone warunki, zapisane w standardzie usług pożyczkowych co do poziomu ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych oraz stałego rozwijania swoich kompetencji.

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-13 05:56:16.0

Opublikowany przez: Rafał Pardecki

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną