Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Kaja Piekarska
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Jak funkcjonują pożyczki dla firm?

Na rynku funkcjonuje wiele produktów finansowych, które mogą pomóc przedsiębiorcom rozpocząć inwestycje. Jednak wiele z nich jest nieosiągalnych dla przedsiębiorców lub uzyskanie ich jest zbyt skomplikowane. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i potrzebujesz środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa lub jeśli planujesz założyć działalność gospodarczą, ale obawiasz się, że nie wystarczy Ci środków na rozkręcenie własnego biznesu, możesz skorzystać z oferty funduszy pożyczkowych współpracujących w ramach Krajowego Systemu Usług. Fundusze Pożyczkowe KSU są stworzone z myślą o przedsiębiorcach, który szukają najbardziej optymalnych rozwiązań na rynku usług finansowych. 

Fundusze pożyczkowe KSU wykazują dużą elastyczność przy określaniu przeznaczenia pożyczek dla firm. Daje to możliwość przedsiębiorcom dopasowania finansowania do własnych potrzeb. W ofercie funduszy można znaleźć produkty, które mogą sfinansować zarówno cele inwestycyjne, jak bieżące wydatki lub cele obrotowe. Dzięki pożyczce firma może kompleksowo sfinansować zakup maszyn lub urządzeń wraz z niezbędnymi surowcami lub gotowymi produktami. 

Wybierając odpowiednią pożyczkę dla firm przedsiębiorcy mają wiele możliwości jeśli chodzi o wysokość oprocentowania, terminu i warunki spłaty. Co więcej, wysokość oprocentowania i okres spłaty w dużej mierze uzależnione są od źródeł finansowania poszczególnych funduszy. Niemniej jednak, sposób ubiegania się o pożyczkę dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców jest w zasadzie podobny we wszystkich funduszach.

Jak wybrać najlepszą dla Ciebie ofertę?

1. znajdź najbliższy Fundusz Pożyczkowy  i sprawdź, czy fundusz działa na Twoim terenie lub należy do Twojego województwa,

2. sprawdź, z jakiego programu operacyjnego pochodzą środki, z których będzie udzielana pożyczka (unikniesz sytuacji wykluczenia wykorzystania środków pochodzących z  tego samego programu operacyjnego)

3. sprawdź, na jaki maksymalny okres może zostać udzielona pożyczka – fundusze pożyczkowe zazwyczaj mają określony do 5 lat okres spłaty pożyczki, 

4. sprawdź, czy proponowana wysokość raty jest odpowiednia dla Ciebie – okres spłaty i wysokość pożyczki determinują wysokość raty pożyczkowej,

5. upewnij się, czy właściwie rozumiesz zapisy umowy pożyczki – każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do skonsultowania z osobami trzecimi proponowanych zapisów umowy pożyczkowej, 

6. dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na Tobie – finansowanie ze środków unijnych wymaga znajomości obowiązujących przepisów – nie bój się zapytać konsultanta o wszystkie niejasności, 

7.  sprawdź, czy jest wymagany wkład własny.

Kto może starać się pożyczkę dla firm?

O pożyczkę dla firm mogą starać się osoby prowadzące mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a także osoby, które takie przedsiębiorstwo dopiero planują założyć. Możesz być pewien najwyższego standardu usługi świadczonej przez fundusze pożyczkowe, ponieważ wszystkie działają w oparciu o wspólny Standard Usługi Funduszy Pożyczkowych, wypracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkie ośrodki działające w ramach KSU działają zgodnie z system zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001. 

Szczegółowe wymagania dotyczące pożyczkobiorców określają regulaminy poszczególnych funduszy. Jednak, aby starać się o pożyczkę przedsiębiorca musi wyraźnie określić inwestycję, która ma zostać sfinansowana dzięki środkom uzyskanym z funduszu pożyczkowego, powinien przedstawić dowód terminowego wypełniania zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz posiada wkład własny obliczany od wartości pożyczki, którą przedstawił jako cel finansowania. Siedziba jego przedsiębiorstwa powinna znajdować się na obszarze obsługiwanym przez dany fundusz.

  • Kwota pożyczki w większości funduszy pożyczkowych wynosi najczęściej od 10 do 120 tys. zł (w niektórych może być wyższa), a okres spłaty rozłożony jest najczęściej na 36 miesięcy.
  • Pożyczka dla firm może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe.
  • Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna (ustalana zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej).
  • Opłata manipulacyjna od udzielonej pożyczki dla firm waha się najczęściej na poziomie 1-3%, jednak decyzja pozostaje w gestii każdego funduszu pożyczkowego.
  • Spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci weksla in blanco oraz często dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone

Fundusze pożyczkowe – odpowiedź na finansowe potrzeby przedsiębiorców


W ramach KSU działa na terenie całego kraju kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych, które na bardzo atrakcyjnych warunkach świadczą usługi finansowe przedsiębiorcom i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dzięki ich ofercie przedsiębiorca, który z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej nie ma możliwości lub napotyka na znaczne trudności w uzyskaniu kredytu lub pożyczki z banku, może uzyskać środki na sfinansowanie i rozwój swojej działalności. Fundusze pożyczkowe pracują na podstawie porozumienia o współpracy podpisanego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki podpisanym porozumieniom fundusze korzystają ze stałego doradztwa ze strony PARP, ich działalność podlega audytowi, a konsultanci świadczący usługę pożyczek dla firm uczestniczą w cyklicznych szkoleniach z zakresu usług finansowych, systematycznie otrzymują pakiety informacyjne i aktualizację aktów prawnych oraz mają możliwość korzystania z porad ekspertów finansowych. PARP prowadzi na ich rzecz akcje reklamowe i promocyjne.

W 2014 roku 44 fundusze pożyczkowe współpracujące w ramach KSU o kapitale pożyczkowym o łącznej wysokości ponad 1 652 mln zł udzieliły 4481 pożyczek, których łączna wartość stanowi ponad 529 mln zł.

Znajdź swój fundusz pożyczkowy i umów się na rozmowę z konsultantem KSU.

  Fundusze pozyczkowe

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2015-03-19 12:48:34.0

Opublikowany przez: Kaja Piekarska

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną