Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Kaja Piekarska
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Jak funkcjonują pożyczki dla firm?


Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i potrzebujesz środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa, lub jeśli planujesz założyć działalność, ale obawiasz się, że nie wystarczy Ci środków na rozkręcenie własnego biznesu, możesz skorzystać z oferty funduszy pożyczkowych współpracujących w ramach Krajowego Systemu Usług.

O pożyczkę dla firm mogą starać się osoby prowadzące mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a także osoby, które takie przedsiębiorstwo dopiero planują założyć. Możesz być pewien najwyższego standardu usługi świadczonej przez fundusze pożyczkowe, ponieważ wszystkie działają w oparciu o wspólny Standard Usługi Funduszy Pożyczkowych, wypracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkie ośrodki działające w ramach KSU działają zgodnie z system zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001.

Szczegółowe wymagania dotyczące pożyczkobiorców określają regulaminy poszczególnych funduszy. Jednak, aby starać się o pożyczkę przedsiębiorca musi wyraźnie określić inwestycję, która ma zostać sfinansowana dzięki środkom uzyskanym z funduszu pożyczkowego, powinien przedstawić dowód terminowego wypełniania zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz posiada wkład własny obliczany od wartości pożyczki, którą przedstawił jako cel finansowania. Siedziba jego przedsiębiorstwa powinna znajdować się na obszarze obsługiwanym przez dany fundusz.

  • Kwota pożyczki w większości funduszy pożyczkowych wynosi najczęściej od 10 do 120 tys. zł (w niektórych może być wyższa), a okres spłaty rozłożony jest najczęściej na 36 miesięcy.
  • Pożyczka dla firm może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe.
  • Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna (ustalana zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej).
  • Opłata manipulacyjna od udzielonej pożyczki dla firm waha się najczęściej na poziomie 1-3%, jednak decyzja pozostaje w gestii każdego funduszu pożyczkowego.
  • Spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci weksla in blanco oraz często dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone

Fundusze pożyczkowe – odpowiedź na finansowe potrzeby przedsiębiorców


W ramach KSU działa na terenie całego kraju kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych, które na bardzo atrakcyjnych warunkach świadczą usługi finansowe przedsiębiorcom i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dzięki ich ofercie przedsiębiorca, który z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej nie ma możliwości lub napotyka na znaczne trudności w uzyskaniu kredytu lub pożyczki z banku, może uzyskać środki na sfinansowanie i rozwój swojej działalności. Fundusze pożyczkowe pracują na podstawie porozumienia o współpracy podpisanego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki podpisanym porozumieniom fundusze korzystają ze stałego doradztwa ze strony PARP, ich działalność podlega audytowi, a konsultanci świadczący usługę pożyczek dla firm uczestniczą w cyklicznych szkoleniach z zakresu usług finansowych, systematycznie otrzymują pakiety informacyjne i aktualizację aktów prawnych oraz mają możliwość korzystania z porad ekspertów finansowych. PARP prowadzi na ich rzecz akcje reklamowe i promocyjne.

W 2013 roku 44 fundusze pożyczkowe współpracujące w ramach KSU o kapitale pożyczkowym o łącznej wysokości ponad 1 580 mln zł udzieliły 4243 pożyczki, których łączna wartość wyniosła ponad 494 mln zł.

Znajdź swój fundusz pożyczkowy i umów się na rozmowę z konsultantem KSU.

  Fundusze pozyczkowe

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2015-03-04 11:48:34.0

Opublikowany przez: Kaja Piekarska

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną