Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Rafał Pardecki
Data: 2014-04-15 08:24:00.0


Instytucja Finansowa (IF)
– instytucja/podmiot udzielający finansowania zwrotnego, która podpisała z PARP porozumienie o współpracy w zakresie zapewnienia dostosowanej do potrzeb i możliwości MŚP Oferty finansowania zwrotnego, powiązanej z doradczo-szkoleniową usługą pilotażową w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP w ramach projektu systemowego PARP pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Poniżej przedstawiamy listę Instytucji Finansowych współpracujących w ramach projektu (1) :

Logo SK Bank

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa (SKbank)
z siedzibą w Wołominie ul. Wąska 18

SKbank – produkty zmodyfikowane

Informacje wprowadzające

Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów banku spółdzielczego SKbank włączonych do oferty produktowej oraz powiązanych z doradczo-szkoleniową usługą pilotażową w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP w ramach projektu systemowego PARP pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:

 1. Kredyt inwestycyjny -  „Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP”,
 2. Kredyt obrotowy – „Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z doradztwem w ramach projektu PARP”,
 3. Kredyt obrotowy, linia w rachunku bieżącym– „Kredyt obrotowy w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projektu PARP”.

Dokument do pobrania

Logo Idea Bank

Idea Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33

Idea Bank – produkty zmodyfikowane

Informacje wprowadzające

Niniejsze zestawienie zawiera opis siedmiu zmodyfikowanych produktów Idea Bank S.A. włączonych do oferty produktowej oraz powiązanych z doradczo-szkoleniową usługą pilotażową w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP w ramach projektu systemowego PARP pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:

 1. Kredyt obrotowy – limit w rachunku
 2. Kredyt obrotowy – limit w rachunku w programie „IDEA WOLNOŚCI”
 3. Kredyt obrotowy ratalny
 4. Kredyt obrotowy ratalny w programie „IDEA WOLNOŚCI”
 5. Kredyt inwestycyjny celowy
 6. Kredyt inwestycyjny – pod zabezpieczenie
 7. Kredyt na start - ratalny
 8. Karta kredytowa w programie „IDEA WOLNOŚCI”
 9. Leasing

Dokument do pobrania 

 

Logo Pekao Leasing

Pekao Leasing Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 31

Pekao Leasing Sp. z o.o. – produkty zmodyfikowane

Informacje wprowadzające

Niniejsze zestawienie zawiera opis dwóch zmodyfikowanych produktów Pekao Leasing Sp. z o.o., włączonych do oferty produktowej oraz powiązanych z doradczo-szkoleniową usługą pilotażową w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP w ramach projektu systemowego PARP pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:

 1. Produkt leasingowy „START-UP LEASING!” z doradztwem w ramach projektu PARP
 2. Produkt leasingowy „Produkty Uproszczone PLUS” z doradztwem w ramach projektu PARP

Dokument do pobrania

     

Logo Deutsche Bank

Deutsche Bank Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Armii Ludowej 26 

Deutsche Bank Polska S.A. – produkty zmodyfikowane

Informacje wprowadzające

Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Deutsche Bank Polska S.A. (DBP), włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.
Oferta DBP dotyczy dwóch grup klientów klasyfikowanych w segmentach A, B oraz C, D i E.

Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:

Dla segmentu A i B:
1. Kredyt w rachunku bieżącym (wraz z rachunkiem bankowym „Pakiet DB Firma”) z doradztwem w ramach oferty PARP
2. Kredyt obrotowy nieodnawialny (wraz z rachunkiem bankowym „Pakiet DB Firma”) z doradztwem w ramach oferty PARP
3. Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach oferty PARP

Dla pozostałych segmentów:
4. Kredyt w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach oferty PARP
5. Kredyt obrotowy nieodnawialny z doradztwem w ramach oferty PARP
6. Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach oferty PARP

Dokument do pobrania

 

Logo BS Sieradz

Bank Spółdzielczy w Sieradzu 
z siedzibą w Sieradzu ul. Sukiennicza 3

Bank Spółdzielczy w Sieradzu – produkty zmodyfikowane

Informacje wprowadzające

Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Banku Spółdzielczego w Sieradzu włączonych do oferty produktowej oraz powiązanych z doradczo-szkoleniową usługą pilotażową w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP w ramach projektu systemowego PARP pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:

 1. Kredyt inwestycyjny - „Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP”,
 2. Kredyt obrotowy – „Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z doradztwem w ramach projektu PARP”,
 3. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym– „Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projektu PARP”.

Dokument do pobrania

 

Logo BS w Ciechanowcu

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
z siedzibą w Ciechanowcu, Pl. 3 Maja 3

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu  – produkty zmodyfikowane

Informacje wprowadzające

Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu włączonych do oferty produktowej oraz powiązanych z doradczo-szkoleniową usługą pilotażową w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP w ramach projektu systemowego PARP pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Zestawienie zawiera następujące rodzaje produktów:

 1. Kredyt inwestycyjny – ,,Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP’’,
 2. Kredyt obrotowy – ,,Kredyt obrotowy  z doradztwem w ramach projektu PARP’’,
 3. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym – ,,Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projektu PARP’’.

Dokument do pobrania 

 

Logo BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16

Bank BGŻ– produkty zmodyfikowane

Informacje wprowadzające

Niniejsze zestawienie zawiera wstępny opis zmodyfikowanych produktów Banku BGŻ włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:

 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projketu PARP,
 • kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach projketu PARP.

Informacje ogólne

 • segmenty klientów:
  • segment A: nie prowadzi pełnej sprawozdawczości finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, lub
  • segment B: prowadzi pełną sprawozdawczość finansową, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, oraz uzyskał przychody roczne netto za poprzedni rok obrotowy mniejsze niż 10 mln zł;
 • opcje kredyt inwestycyjnego:
  • opcja I: kredyt inwestycyjny na zasadach uproszczonych (tylko segment A),
  • opcja II: kredyt inwestycyjny na zasadach ogólnych (segment A i B);
  • firma musi prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy;
  • przedmiotowa oferta moze być łączona z innymi promocjami oraz indywidualnymi decyzjami cenowymi.

Dokument do pobrania

 

Logo SG

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 111

Societe Generale Equipment Finance – produkty zmodyfikowane

Informacje wprowadzające

Niniejsze zestawienie zawiera wstępny opis zmodyfikowanych produktów Banku SG Equipment Leasing włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:

 • program finansowania samochodów osobowych i dostwczych do 3,5 t ładowności, wózków widłowych oraz sprzetu IT z doradztwem w ramach projektu PARP,
 • program finansowania sprzętu medycznego z doradztwem w ramach projektu PARP,
 • program finansowania maszyn budowlanych, rolniczych i transportu z doradztwem w ramach projektu PARP,
 • program finansowania maszyn do obróbki metalu i przetwórstwa tworzyw sztucznych z doradztwem w ramach projektu PARP.

Dokument do pobrania

 

Logo Alior Bank

Alior Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D 

Alior Bank – produkty zmodyfikowane

Informacje wprowadzające

Niniejsze zestawienie zawiera wstępny opis zmodyfikowanych produktów Alior Banku włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:

 • Kredyt Biznes Start z doradztwem w ramach projektu PARP,
 • Łatwy Kapitał z doradztwem w ramach projektu PARP,
 • Szybki Kredyt Inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP,
 • Kredyt w rachunku bieżacym z doradztwem w ramach projektu PARP,
 • Kredyt w rachunku kredytowym odnawialny z doradztwem w ramach projektu PARP,
 • Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP,
 • Kredyt Nieodnawialny na finansowanie VAT z doradztwem w ramach projektu PARP.

Dokument do pobrania

 

Logo Poręczenia Kredytowe

Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3A lok.22

Poręczenia Kredytowe – produkty zmodyfikowane

Informacje wprowadzające

Niniejsze zestawienie zawiera wstępny opis zmodyfikowanych produktów Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:

 • pożyczka inwestycyjna i inwestycyjno-obrotowa z doradztwem w ramach projektu PARP,
 • pożyczka obrotowa z doradztwem w ramach projektu PARP.

Dokument do pobrania

 

Logo Express Bank

Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
z siedzibą w Rzeszowie, ul. Krakowska 12b/3

Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie – produkty zmodyfikowane

Informacje wprowadzające

Niniejsze zestawienie zawiera wstępny opis zmodyfikowanych produktów Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:

 • kredyt inwestycyjny INWEST FIRMA  z doradztwem w ramach projektu PARP,
 • Kredyt w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projektu PARP,
 • kredyt obrotowy BIZNES KREDYT z doradztwem w ramach projektu PARP.

Dokument do pobrania

 

Logo BizBank

FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A

FM Bank PBP S.A. (BIZBank)– produkty zmodyfikowane

Informacje wprowadzające

Niniejsze zestawienie zawiera wstępny opis zmodyfikowanych produktów FM Banku PBP S.A. włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:

 • BIZnes Kredyt,
 • Kredyt BIZ Ekspresowy z Pakietem Flexi,
 • BIZ Limit dla Firm ze stażem,
 • Kredyt BIZ Start Up EIF,
 • Kredyt gotówkowy dla Profesjonalistów,
 • BIZ Limit dla Profesjonalistów.

Dokument do pobrania

 

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. – produkty zmodyfikowane

Informacje wprowadzające

Niniejsze zestawienie zawiera wstępny opis zmodyfikowanych produktów Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.. włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:

 • produkt leasingowy EFL S.A. z doradztwem w ramach projektu PARP.

Dokument do pobrania

(1) kolejność Instytucji Finansowych zgodna z podpisywaniem porozumień z PARP

 

Data publikacji: 2014-04-15 08:24:00.0
Data modyfikacji: 2017-08-21 23:56:16.0

Opublikowany przez: Rafał Pardecki

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną