Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Rafał Pardecki
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Optymalizacja kosztów w działalności gospodarczej


Jednym z istotnych elementów zarządzania przedsiębiorstwem jest optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Często optymalizacja oznacza po prostu redukcję kosztów, istnieje jednak wiele innych sposób racjonalizacji zarządzania finansami firmy. Dla osób prowadzących mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, potrzebujących wsparcia w zarządzaniu aktywami i pasywami, prowadzona jest usługa doradczo-analityczna z zakresu optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługa optymalizacji kosztów składa się z trzech etapów. Zobacz Standard usługi optymalizacji kosztów działalności gospodarczej.

W pierwszym etapie następuje rozpoznanie potrzeb w zakresie podatkowym, prawnym, rachunkowym i finansowym przedsiębiorstwa.

W drugim etapie prowadzony jest audyt zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a następnie doradca przygotowuje Strategię Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, prowadzone są określone rodzaje audytów. Mogą to być m.in.:
a) Audyt finansowy: analiza wskaźnikowa, rynku, kosztów i przychodów, struktury kapitału obrotowego i przepływów pieniężnych, innych czynników,
b) Audyt rachunkowy: weryfikacja stosowanych zasad i systemu rachunkowości, ocena systemu kontroli wewnętrznej, analiza prawidłowości wyceny pozycji bilansowych, ocena istotnych operacji gospodarczych pod względem księgowym,
c) Audyt podatkowy,
d) Audyt prawny: analiza stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności, zabezpieczeń udzielanych przez przedsiębiorcę, sposobu zarządzania wierzytelnościami, stosowanych umów i wzorców umownych, ocena korporacyjnej struktury przedsiębiorstwa (dla spółek handlowych).

W trzecim etapie usługi optymalizacji kosztów przedsiębiorca przeprowadza procedurę wdrożenia rekomendacji, korzystając ze stałego wsparcia doradcy.


Optymalizacja i redukcja kosztów w przedsiębiorstwie – to się opłaca!


Z usługi optymalizacji kosztów może skorzystać każde mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo.
Sprawdź Kwalifikator MSP.

Badania przeprowadzone przez PARP po zakończeniu usługi pilotażowej z zakresu optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej pokazują, że zaproponowane przez doradców aktywności przyniosły przedsiębiorcom pożądany efekt (w tym: lepsze zarządzanie finansami i redukcję nieuzasadnionych kosztów). Ocenę pozytywną wystawiło usłudze prawie 90% korzystających z niej przedsiębiorców. Najwyższą ocenę otrzymały: dokument (procedura) weryfikujący stosowane zasady rachunkowości (korzystny dla 75% klientów) oraz narzędzie do analizy przychodów i kosztów (ponad 70%). Najbardziej skuteczne okazały się proste aktywności, w tym: poprawa elastyczności struktury kosztów lub kontroli wydatków oraz redukcja kosztów. Według większości przedsiębiorców zaproponowane działania przyniosły oszczędności na poziomie około 10%. W liczbach bezwzględnych w statystycznej małej lub średniej firmie po wdrożeniu usługi optymalizacji firma może po roku osiągnąć oszczędności w wysokości ok. 55 tysięcy złotych. Zdaniem 85% przedsiębiorców korzystających z usługi, doradztwo obejmowało nie tylko doraźne działania, ale też wdrażanie procedur modyfikujących sposób funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Pozytywnie została również oceniona terminowość realizacji usługi.

Ponieważ projekt pilotażowy realizowany w ramach projektu systemowego PARP finansowanego z poddziałania 2.2.1 POKL został zakończony, usługa optymalizacji kosztów jest odpłatna. Usługę realizuje na podstawie porozumienia z PARP:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel.: 41 344 43 92
e-mail: sekretariat@siph.com.pl

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-09 18:26:16.0

Opublikowany przez: Rafał Pardecki

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną