Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Andrzej Szwoch
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

 
W okresie od sierpnia 2013 do sierpnia 2015 r. realizowana była usługa doradcza polegająca na audycie innowacyjności oraz wdrożeniu innowacji.
 
Usługa świadczona była przez wybranych w konkursie 19 środków. Z usługi proinnowacyjnej mogły skorzystać osoby prowadzące działalność w sektorze MŚP, które planowały innowacje w przedsiębiorstwie. Stała usługa doradztwa proinnowacyjnego miała na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chciały się rozwijać z wykorzystaniem innowacyjności. Ośrodki Krajowego Systemu Innowacji KSU zapewniały przedsiębiorcom dostęp do proinnowacyjnych usług najwyższej jakości, wspierając tym samym innowacje w przedsiębiorstwach. Pośrednio projekt wspierał proces dyfuzji innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku ze sfery nauki (jednostek naukowych) do przedsiębiorstw. Zakres usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym KSU obejmował analizę potrzeb przedsiębiorcy i jego możliwości rozwoju w zakresie innowacji (w tym identyfikację i analizę źródeł finansowania innowacji), a także pomoc w procesie wdrażania rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas analizy. Objęcie usługi wsparciem w ramach projektu było możliwe pod warunkiem, że przynajmniej jedna innowacja w postaci rozwiązania technologicznego zostanie wdrożona w związku z otrzymaną usługą doradztwa. Jednocześnie nie ma przeszkód, by razem z rozwiązaniem technologicznym były wdrażane inne, związane z nim innowacje nietechnologiczne.
 
Usługa systemowa Krajowej Sieci Innowacji KSU to usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym. Składała się z dwóch etapów.

Etap I – Audyt innowacyjności

 
 
 
Etap II – Doradztwo we wdrożeniu innowacji

Doradztwo we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot.


 

POBIERZ Standard usługi proinnowacyjnej
 

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-22 15:56:16.0

Opublikowany przez: Andrzej Szwoch

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną