Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Rafał Pardecki
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Krajowy System Usług: środki finansowe dla Twojej firmy
Usługi funduszy poręczeniowych

Fundusze poręczeniowe udzielają poręczeń kredytów, pożyczek oraz wadiów przetargowych. Poręczenia udzielane są mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, które spełniają warunki określone przez instytucję udzielającą kredytu lub pożyczki, jednak nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia spłaty. Głównym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

O poręczenie może strać się przedsiębiorca, który:
  • spełnia kryteria definicji mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy
  • złożył wniosek o kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej (banku lub funduszu pożyczkowym), z którą dany fundusz poręczeniowy ma podpisaną umowę o współpracy
  • posiada zdolność kredytową
Zasady udzielania poręczeń:
  • Poręczane są jedynie zobowiązania wobec instytucji finansowych (bank  lub fundusz pożyczkowy), z którymi fundusz ma podpisaną umowę o współpracy
  • Poręczenie jest terminowe i udzielane na okres zgodny z okresem kredytowania. Okres poręczenia może zostać przedłużony o maksymalnie 3 miesiące i trwa do momentu spłaty zobowiązania
  • Opłaty i prowizje pobierane są jedynie za okres od daty zawarcia umowy poręczenia do terminu ważności poręczenia. Wysokość prowizji najczęściej uzależniona jest od okresu, na jaki zawarta została umowa kredytu / pożyczki
  • Wartość poręczenia indywidualnego wynosi maksymalnie 80% kwoty udzielonego kapitału kredytu lub pożyczki (bez odsetek i opłat dodatkowych)
  • Zabezpieczeniem na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela jest weksel własny in blanco przedsiębiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz ewentualnie zabezpieczenia dodatkowe
Pobierz szczegółowy Zakres Usługi FPK (   plik PDF do pobrania)
 
Schemat poręczenia

Standard usług funduszy poręczeniowych


Fundusz poręczeniowy współpracujący z KSU zobowiązany jest do utrzymywania określonego standardu usługi finansowej. Musi on być nie tylko zarejestrowany w KSU, ale także spełniać wymagania w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego, mieć wdrożony system zarządzania jakością obejmujący usługi finansowe polegające na udzielaniu poręczeń, jak również przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Pobierz szczegółowy Standard Usług Funduszy Poręczeniowych (   plik PDF do pobrania)

Wymagania wobec pracowników funduszy poręczeniowych

Pracownicy funduszy poręczeniowych, świadczący systemowe usługi poręczeniowe, spełniają ściśle określone warunki, zapisane w standardzie usług poręczeniowych co do poziomu ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych oraz stałego rozwijania swoich kompetencji.
 
 

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-21 00:26:16.0

Opublikowany przez: Rafał Pardecki

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną