Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Dorota Lewińska
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Czym są fundusze poręczeniowe?


Fundusze poręczeniowe to ośrodki działające we współpracy z Krajowym Systemem Usług (KSU), które oferują poręczenia kredytowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Usługa funduszu poręczeniowego skierowana jest do przedsiębiorców chcących pozyskać zewnętrzne środki na założenie bądź rozwój działalności, od których instytucja finansująca wymaga wiarygodnego poręczenia kredytowego. W ofercie funduszy poręczeniowych współpracujących z KSU znajdują się poręczenia kredytów, pożyczek i wadiów przetargowych (te ostatnie dostępne tylko w wybranych funduszach). W całym kraju funkcjonuje 45 funduszy poręczeniowych we współpracy z KSU na podstawie zawartego porozumienia. Każdy z tych funduszy poręczeń kredytowych działa w oparciu o Standard Usług, który jest wspólny dla wszystkich współpracujących z KSU funduszy poręczeniowych i gwarantuje najwyższą jakość usługi. KSU udziela funduszom poręczeniowym wsparcia w zakresie wprowadzania i utrzymywania odpowiednich standardów usług, m.in. bierze udział w procesie nadania ratingu kredytowego. Wszyscy konsultanci KSU pracujący w funduszach poręczeniowych uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz w spotkaniach z ekspertami z dziedziny poręczeń kredytowych, a także systematycznie otrzymują pakiety aktualnych informacji na temat rynku poręczeń kredytowych i zmian w przepisach związanych z poręczeniami. Działalność funduszy poręczeniowych współpracujących z KSU jest stale monitorowana przez PARP. Dodatkowo, by zwiększyć świadomość przedsiębiorców na temat funduszy poręczeń kredytowych, PARP prowadzi na ich rzecz cykliczne akcje reklamowe i promocyjne.

Jak skorzystać z poręczenia kredytowego?


Zgodnie z przepisem Kodeksu cywilnego, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Często instytucje finansujące (banki, fundusze pożyczkowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, podmioty świadczące usługi leasingowe oraz instytucje prowadzące działalność factoringową) wymagają od przedsiębiorców posiadania poręczenia od innej instytucji, co jest warunkiem koniecznym otrzymania finansowania. Poręczenie wymagane jest także w wielu przetargach o zamówienie publiczne. Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i starasz się pozyskać pożyczkę lub kredyt, a także gdy stajesz do przetargu na zamówienie publiczne, a jednocześnie brakuje Ci odpowiedniego zabezpieczenia, by podjąć zobowiązanie, możesz złożyć wniosek o poręczenie swojego zobowiązania przez fundusz poręczeniowy. Warunkiem otrzymania poręczenia jest posiadanie zdolności kredytowej oraz uprzednie złożenie wniosku o finansowanie (kredyt lub pożyczkę) do instytucji finansującej, z którą fundusz poręczeniowy ma podpisaną umowę. Znajdź swój fundusz poręczeniowy KSU.

Dowodem wiarygodności funduszy poręczeniowych jest liczba wykonanych usług. W roku 2014 fundusze udzieliły 5 137 poręczeń (dane z 44 funduszy poręczeniowych) o łącznej wartośći 704 200 264 zł. Biorąc pod uwagę,ze średnio poręczenia pokrywają 50% wartości udzielonego kredytu lub pożyczki, to średnia wartość poręczanego zobowiązania wynosi ok. 200 tys. zł.
W roku 2013 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości funduszom poręczeniowym działającym w ramach KSU nadane zostały ratingi. SPRAWDŹ RATING

 

  Fundusze poreczeniowe

 

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-08-20 05:56:16.0

Opublikowany przez: Dorota Lewińska

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną