Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Rafał Pardecki
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Sposoby na finansowanie działalności gospodarczej


Co do zasady wyróżnia się dwie grupy sposobów na finansowanie działalności gospodarczej: finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej to, ogólnie rzecz biorąc, środki zdobyte przy pomocy narzędzi, którymi firma dysponuje, bez angażowania osób trzecich. Wśród wewnętrznych źródeł finansowania wymienia się zazwyczaj bieżące wpływy ze sprzedanych produktów i usług, zatrzymany zysk z przedsiębiorstwa, odpisy amortyzacyjne i sprzedaż składników majątku przedsiębiorstwa. Zewnętrzne środki finansowania, które mogą zainteresować właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to m.in. kredyty krótko- i długoterminowe, pożyczki, factoring, leasing, a także wszelkie środki publiczne w ramach dofinansowania działalności gospodarczej. Ta ostatnia forma finansowania zewnętrznego znacznie zyskała na popularności po wejściu Polski do Unii Europejskiej, za sprawą środków unijnych na różnego typu dofinansowanie dla firm. Skąd czerpać wiedzę na temat aktualnie dostępnego wsparcia dla MŚP? Możesz skorzystać ze wsparcia finansowego oferowanego przez fundusze pożyczkowe KSU lub z poręczenia kredytu lub pożyczki oferowanego przez fundusze poręczeniowe KSU. Wyczerpujących informacji na temat finansowania działalności gospodarczej udzielają doradcy funduszy pożyczkowych i poręczeniowych KSU. Takich funduszy współpracujących z PARP jest prawie 100 w całej Polsce. 

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – gdzie szukać informacji?


Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej, ale nie dysponujesz wystarczającą gotówką, informacji na temat możliwych sposobów dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielają doradcy zatrudnieni w licznych instytucjach otoczenia biznesu, takich jak agencje rozwoju regionalnego, regionalne instytucje wspierania przedsiębiorczości, czy fundusze pożyczkowe, działające na terenie każdego z województw. Część z tych instytucji współpracuje z Krajowym System Usług. Profesjonalni doradcy poinformują Cię, które instytucje oferują obecnie środki na dofinansowanie dla firm oraz jak krok po kroku przebiega proces ubiegania się o wsparcie, udzielą także informacji na temat zasad ubiegania się o wsparcie, terminów składania wniosków i oczekiwania na odpowiedź, wymaganych dokumentów, możliwego zakresu dofinansowania oraz zasad i obowiązków w zakresie sprawozdań i rozliczeń w przypadku uzyskania dofinansowania. Doradcy pomogą Ci również wypełnić wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wskażą instytucje, które świadczą wsparcie w zakresie wypełniania tego typu wniosków. Osoby prowadzące już działalność gospodarczą mogą zwrócić się o dofinansowanie dla firm do jednego z funduszy pożyczkowych lub poręczeniowych działających w ramach KSU. Są to instytucje, które udzielają pożyczek na założenie lub rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw lub, w przypadku kiedy przedsiębiorstwo nie posiada wystarczającego zabezpieczania zobowiązań, udzielają poręczeń kredytów lub pożyczek. Na stronie KSU dostępna jest lista funduszy pożyczkowych oraz funduszy poręczeniowych.

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-08-21 05:56:16.0

Opublikowany przez: Rafał Pardecki

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną