Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Andrzej Szwoch
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Od września 2013 r. do końca października 2014 r. świadczona była usługa pilotażowa KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw. 

Usługa była świadczona na rzecz mikro- i małych przedsiębiorstw, które mają roczne zużycie energii na poziomie nie mniejszym niż 500 GJ (138,9 MWh). Realizacja usługi poprzedzona była wstępnym rozpoznaniem specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania energii oraz identyfikacją obszarów problemowych, które w trakcie świadczenia usługi były poddane szczegółowej analizie. 

Usługa zarządzania efektywnością energetyczną składała się z dwóch etapów. W pierwszym etapie doradca KSU przeprowadzał audyt energetyczny, tj. analizę stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych zidentyfikowanych podczas rozpoznania wstępnego. Na tym etapie usługi doradca KSU zbierał informacje na temat budynków, urządzeń technicznych lub instalacji działających i wykorzystywanych w przedsiębiorstwie oraz analizuje ich rzeczywiste zużycie energii. Doradca KSU badał także zachowania pracowników i kontrahentów Klienta w kontekście zużycia energii. Przeprowadzone analizy powalały na zidentyfikowanie działań, które są możliwe do wdrożenia w danym przedsiębiorstwie i które z wysokim prawdopodobieństwem zwiększają efektywność energetyczną przedsiębiorstwa (o min. 5%). Doradca KSU prognozował i wyznaczał poziom zużycia energii po zrealizowaniu rekomendowanych działań, a także formułował zalecenia dla pracowników i dostawców.

Drugi etap usługi polegał na udzieleniu przedsiębiorcy wsparcia doradczego w procesie wdrażania rekomendowanych przez doradcę KSU rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa o co najmniej 5%. Rekomendowane działania dotyczyły m.in.: zasad bieżącej eksploatacji obiektów, instalacji, systemów lub urządzeń, koniecznych do wykonania konserwacji i napraw bieżących (np. uszczelnienia, naprawa przecieków) oraz modernizacji struktury budowlanej, systemów, instalacji lub urządzeń (np. nowe ocieplenie grzewcze, nowe oświetlenie).

 

 

 

 

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-16 05:26:16.0

Opublikowany przez: Andrzej Szwoch

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną