Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Andrzej Szwoch
Data: 2014-05-15 12:26:00.0

Od drugiej połowy listopada 2014 r. do końca września 2015 r., była realizowana usługa systemowa w zakresie doradztwa marketingowego dla branży przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 

Na czym polegała usługa?

Doradca przeprowadzi audyt marketingowy, przygotuje plan marketingowy oraz pomoże w jego wdrożeniu. Klient będzie mógł także skorzystać ze szkoleń z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

Oferta skierowana jest do mikro- i małych przedsiębiorców działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Celem usługi systemowej jest poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, podniesienie zdolności operacyjnych przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności poprzez wdrożenie nowych narzędzi marketingowych i sprzedażowych. Usługa będzie świadczona do 30 września 2015 r.

Usługa składała się z czterech etapów:

 

Etap I: Audyt marketingowy – szczegółowa  analiza sytuacji rynkowej firmy, która stanowi podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego przedsiębiorstwa;

Audyt może zostać przeprowadzony poprzez:

  1. analizę uwarunkowań zewnętrznych, np.  analizę popytu, podaży podobnych artykułów na rynku, potencjalnych nabywców i konkurentów, systemu dystrybucji i zaopatrzenia, etc. 
  2. analizę uwarunkowań wewnętrznych, tj. ocenę pozycji rynkowej klienta, analizę struktury sprzedaży, dotychczasowej działalności marketingowej klienta (o ile była prowadzona) oraz analizę jego słabych i mocnych stron, 
  3. identyfikację i analizę potencjalnych problemów marketingowych klienta. 

Etap II: Doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego, zawierającego co najmniej 5 wykonawczych programów marketingowych, których wdrożenie  poprawi  efektywność  przedsiębiorstwa i umożliwi mu uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku;

Etap III: Asysta we wdrażaniu planu marketingowego – pomoc doradcy w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas etapu II.

Etap IV: Szkolenie - dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

 

Usługa była świadczona przez 7 Podmiotów Wsparcia na terenie całej Polski. Lista usługodawców świadczących usługę doradczą KSU w zakresie doradztwa marketingowego dla branży przetwórstwa rolno-spożywczego:

  

województwo lubuskie 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Sikorskiego 95

66-400 Gorzów Wlkp.

e-mail: zdz@zdz.gorzow.pl, tel. 95 720 73 25, fax. 95 720 73 25

 

województwo mazowieckie

Prospect & Perfect Marta Świerczyńska

ul. Broniewskiego 2

07-300 Ostrów Mazowiecka

e-mail: sekretariat@prospect-perfect.com, tel. 29 760 08 31

 

województwo podkarpackie 

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza

Al. Piłsudskiego 40/15

35-001 Rzeszów

e-mail:mailto:kpodraza@pap.rzeszow.pl, Tel. 17857 71 00,  fax. 17857 71 00 wewn. 21

 

Województwo śląskie 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A

Al. Wojska Polskiego 4

44-240 Żory

e-mail: arpsa@ka.onet.pl, Tel. 32 435 15 66, fax. 32435 15 66

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Cieszyńska 365

43-382 Bielsko-Biała

e-mail: biuro@arrsa.pl, tel. 33 818 47 79, fax. 816 91 62

 

Kłunduk Grzegorz Przedsiębiorstwo Konsultingowe "AGM"

Ul. Morcinka 14

42-674 Zbrosławice

e-mail: agm@agm-konsulting.pl, tel. 32 230 93 98, fax. 32 331 61 76

 

województwo wielkopolskie

Turecka Izba Gospodarcza

Ul. Kaliska 47

62-700 Turek

e-mail: biuro@tig.turek.pl. tel. 63 289 18 89, fax. 63 289 18 89

 

 

Wcześniej usługa marketingu i sprzedaży była świadczona w formie pilotażu. Badania pokazują, że usługa przyniosła realne korzyści korzystającym z niej firmom. Przedsiębiorstwa, które skorzystały z oferty KSU, zaobserwowały zwiększenie zdolności firmy do samodzielnego rozpoznawania zmieniających się potrzeb rynkowych oraz przygotowania i wdrażania działań poprawiających pozycję rynkową firmy (79% wskazań), podniesienie poziomu innowacyjności firmy (72%) czy wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym (35,5%). Ponad 90% badanych przedsiębiorstw zaobserwowało poprawę jakości pracy jednostki odpowiedzialnej w ich firmie za marketing i sprzedaż jako skutek skorzystania z usługi pilotażowej. Niektóre firmy korzystające z usługi marketingu dzięki wdrożeniu rekomendacji z audytu znacząco poszerzyły swoją ofertę produktową, bądź notowały nawet kilkusetprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży. Z przykładami tzw. dobrych praktyk można zapoznać się w biuletynach KSU dostępnych TUTAJ 

 

 

Data publikacji: 2014-05-15 12:26:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-22 06:26:16.0

Opublikowany przez: Andrzej Szwoch

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną