Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Marcin Kukla
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Audyt technologiczny – pierwszy etap usługi doradczej KSU


W ramach Krajowego Systemu Usług prowadzona jest także w pełni odpłatna usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym. Z usługi tej mogą skorzystać osoby prowadzące mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które są zainteresowane wprowadzeniem do swojego biznesu nowych rozwiązań technologicznych, marketingowych lub organizacyjnych. Podmioty świadczące usługę o charakterze proinnowacyjnym zapewniają przedsiębiorcom audyt technologiczny, a następnie transfer technologii. W ramach pierwszego etapu konsultant ośrodka KSU dokonuje oceny potrzeb przedsiębiorcy w zakresie innowacji oraz analizy innowacyjnego potencjału wytwarzanych przez niego produktów lub świadczonych przez niego usług. Przedsiębiorca korzystający z usługi proinnowacyjnej może być pewien, że każdy podmiot świadczący usługę prowadzi działalność w oparciu o zasady zapisane w Standardzie usługi proinnowacyjnej KSU. Dokument ten został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i jest wspólny dla wszystkich podmiotów świadczących tę usługę. Aby móc oferować swoim klientom usługę proinnowacyjną, ośrodek ma obowiązek rejestracji w KSU. Rejestracja jest możliwa, jeśli ośrodek spełnia wszystkie określone przez PARP wymogi w obszarze potencjału ekonomicznego i technicznego, przestrzega reguł etyki zawodowej oraz wdrożył system zarządzania jakością w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Transfer technologii, czyli bądź bardziej innowacyjny


W ramach drugiego etapu usługi o charakterze proinnowacyjnym, konsultant ośrodka KSI KSU udzieli przedsiębiorcy wsparcia w zakresie transferu technologii, które zostały zarekomendowane przedsiębiorcy w wyniku przeprowadzonego wcześniej audytu technologicznego. Transfer polega na ulepszeniu procesu technologicznego, który już funkcjonuje w firmie lub wdrożeniu zupełnie nowego produktu, usługi lub procesu. Konsultant KSU pomoże usługobiorcy m.in. w uzyskaniu od podmiotu dysponującego pożądaną technologią wszystkich informacji potrzebnych do wprowadzenia danej technologii do przedsiębiorstwa usługobiorcy. Przedsiębiorca korzystający z usługi proinnowacyjnej KSU po uzyskaniu wszystkich informacji będzie potrafił powielić innowacyjne rozwiązania w swojej firmie i korzystać z nich również po zakończeniu świadczenia usługi przez konsultanta KSU. Każdy podmiot świadczący usługę o charakterze proinnowacyjnym działa na podstawie porozumienia z PARP. PARP prowadzi rejestr konsultantów KSU w zakresie usług proinnowacyjnych. Aby zostać konsultantem KSU, trzeba być wpisanym do rejestru, ponadto wykazać zawodowe doświadczenie w realizacji proinnowacyjnych usług i legitymować się wykształceniem wyższym inżynierskim lub magisterskim. Każdy konsultant ma obowiązek systematycznego podnoszenia kompetencji zawodowych. Standard usługi o charakterze proinnowacyjnym KSU można pobrać w formie PDF.

Podmioty świadczące w pełni odpłatną usługę proinnowacyjną na podstawie porozumienia z PARP:

 Województwo dolnośląskie
    

1 Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy 
   ul. Rynek 38, 58-100 Świdnica, 
   osoba do kontaktu: Tomasz Bednarski
   e-mail: t.bednarski@fea.pl 
   tel.: 74/853 39 82

 Województwo kujawsko-pomorskie    

2 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców 
   ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz  
   osoba do kontaktu: Lech Światły 
   e-mail:  swiatly@kpzpip.pl 
   tel.: 661 528 009

3 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń 
   osoba do kontaktu: Iwona Pietruszewska-Cetkowska 
   e-mail: cetkowska@tarr.org.pl 
   tel.: 56/657 77 70

Województwo lubelskie    

4 Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji 
   ul. Piłsudskiego 33, 22-400 Zamość 
   osoba do kontaktu: Agnieszka Małaczek 
   e-mail: biuro@wktir.eu 
   tel.: 84/639 50 61

 Województwo łódzkie    

5
Centrum Badań i Innowacji „Pro-Akademia”  
   ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź  
   osoba do kontaktu: Anna Zaborska  
   e-mail: zaborska@proakademia.eu 
   tel.: 42/636 12 26

6 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 
   ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź  
   osoba do kontaktu: Małgorzata Bujacz 
   e-mail: m.bujacz@frp.lodz.pl; fundacja@frp.lodz.pl 
   tel.: 42/630 36 67

 Województwo małopolskie    

7 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
   ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków  
   osoba do kontaktu: Katarzyna Szczepek-Wcisło 
   e-mail: szczepek@ios.krakow.pl; maria.zybura@ios.krakow.pl 
   tel.: 12/63 17 457; 12/63 17 100

8 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie 
   ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 
   osoba do kontaktu: Dariusz Lipka 
   e-mail: dariusz.lipka@marr.pl
   tel.: 12/61 76 679

 Województwo mazowieckie    

9 Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 
   ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa
   osoba do kontaktu: Łukasz Skiba 
   e-mail: lukasz.skiba@przedsiebiorca.pl  
   tel.: 22/745 19 19

10 Fundacja Poszanowania Energii 
   ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa 
   osoba do kontaktu: Jerzy Bagiński 
   e-mail: jbaginski@fpe.org.pl 
   tel.: 22/505 46 67

11 Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
   ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom 
   osoba do kontaktu: Andrzej Woś  
   e-mail: marketing@itee.radom.pl  
   tel.: 48/364 42 41 w.211

 Województwo opolskie    

12 Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Opolu 
   ul. Katowicka 50, 45-061 Opole 
   osoba do kontaktu: Izabela Bożko
   e-mail: i.bozko@not.opole.pl 
   tel.: 77/406 68 42

 Województwo podkarpackie    

13
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. 
   ul. Chopina 18, 39-300 Mielec 
   osoba do kontaktu: Cezary Mokrzysz 
   e-mail: cezary_mokrzysz@marr.com.pl 
   tel.: 797 600 307

14 Podkarpacka Izba Gospodarcza 
   ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno 
   osoba do kontaktu: Adam Uliasz 
   e-mail: a.uliasz@pigkrosno.pl 
   tel.: 13/432 34 47

15 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
   ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 
   osoba do kontaktu: Grzegorz Tabisz 
   e-mail: gtabisz@rarr.rzeszow.pl  
   tel.: 17/867 62 34

 Województwo podlaskie    
16 Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Białymstoku 
   ul. M. Skłodowskiej - Curie 2, 15-950 Białystok 
   osoba do kontaktu: Jerzy Wołkowycki 
   e-mail: jwolkowycki@wp.pl 
   tel.: 784 402 158

Województwo śląskie    

17
Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. 
   ul. Astrów 10, 40-045 Katowice 
   osoba do kontaktu: Adriana Kamińska-Flak lub Aleksandra Kulisz 
   e-mail: adriana.kaminska-flak@gapp.pl; aleksandra.kulisz@gapp.pl 
   tel.: 32/730 485 3 lub 606 321 089; 32/730 48 42 lub 606 260 109

 Województwo świętokrzyskie    

18 Staropolska Izba Przemysłowo Handlowa  
   ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce  
   osoba do kontaktu: Leszek Prasek
   e-mail:  l_prasek@siph.com.pl 
   tel.: 41/344 43 92 wew. 40

19 Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
   ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce 
   osoba do kontaktu: Łukasz Syska 
   e-mail: Syska@it.kielce.pl 
   tel.: 41/34 32 933

Województwo warmińsko-mazurskie    

20
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie 
   pl. Gen. J. Bema 3, 10-516 Olsztyn 
   osoba do kontaktu: Piotr Odoj 
   e-mail: p.odoj@wmarr.olsztyn.pl 
   tel.: 89/6775656

Województwo wielkopolskie    

21
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie 
   ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin,  
   osoba do kontaktu: Aleksandra Zielińska 
   e-mail: aleksandra.zielinska@arrkonin.org.pl 
   tel.: 63/245 30 95 wew.49; tel. kom. 601 762 018

22 Fundacja Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu  
   ul. Rubież 46, 61-612 Poznań 
   osoba do kontaktu: Anna Klimaszewska 
   e-mail: anna.klimaszewska@ppnt.poznan.pl 
   tel.: 618 279 744

23 Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji  
   ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań 
   osoba do kontaktu: Iwona Wesołek  
   e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl 
   tel.: 61/851 78 48-49

24 Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. 
   ul.Szelągowska 49, 61-626 Poznań 
   osoba do kontaktu: Przemysław Kurczewski 
   e-mail: p.kurczewski@instytut.poznan.pl 
   tel.: 601 579 288

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-13 05:56:16.0

Opublikowany przez: Marcin Kukla

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną