Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Krzysztof Baczyński
Data: 2014-04-14 12:15:00.0

Od  lutego 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. usługa asysty była świadczona jako kolejna usługa systemowa Krajowego Systemu Usług przez Punkty Konsultacyjne KSU. 

W ramach pilotażu usługa realizowana była do 30 listopada 2011 r., i obejmowała doradztwo i konsultacje w 4 podstawowych obszarach działalności każdej firmy. W okresie pilotażu  z usług skorzystało blisko 1000 przedsiębiorcom w sprawniejszym zarządzaniu i lepszym rozwoju ich biznesu.

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej przeznaczona była dla przedsiębiorców bez względu na wielkość w jakiej prowadzi działalność gospodarczą. Usługa była częściowo odpłatna (całkowity koszt dla przedsiębiorcy to maks. 120 zł), i składała się z dwóch zasadniczych etapów.

Etap I - diagnoza potrzeb biznesowych – to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, szczególnie w pierwszych 6 miesiącach. Identyfikacja ta polegać będzie na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb. 

Etap II to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania.

Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb biznesowych, zostanie podpisana umowa z klientem na świadczenie usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W ramach realizacji usługi, analizie poddane zostaną następujące obszary działalności firmy:

  • spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego);
  • marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na  pozycję strategiczną firmy itp.);
  • organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.);
  • finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia „zatorem płatniczym”, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.).

 

Data publikacji: 2014-04-14 12:15:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-21 00:56:16.0

Opublikowany przez: Krzysztof Baczyński

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną