Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Marcin Kukla
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Obecnie dostępne usługi w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) świadczone na zasadach komercyjnych wg standardu opracowanego przez PARP
 
 

Usługa doradcza - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej - usługa dla MSP. Obejmuje doradztwo nt. zagadnień: rejestracji działalności gospodarczej, formalno-prawnych aspektów związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem firmy, marketingu przedsiębiorstwa, organizacji firmy, rachunkowości oraz finansowania przedsiębiorstwa. Koszt i warunki odpłatności za usługę są każdorazowo uzgadniane pomiędzy ośrodkiem KSU a przedsiębiorcą. PARP ma podpisane porozumienia z 37 ośrodkami na świadczenie tych usług.

Usługa doradczo-szkoleniowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego - usługa dla mikro i małych przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Doradca przeprowadza audyt marketingowy, pomaga przygotować oraz wdrożyć plan marketingowy. Klient może skorzystać z pełniej usługi opisanej w standardzie lub jej wybranych elementów. Koszt i warunki odpłatności za usługę są każdorazowo uzgadniane pomiędzy ośrodkiem KSU a przedsiębiorcą. PARP ma podpisane porozumienia z 6 ośrodkami na świadczenie tych usług.

Usługa KSI KSU – doradztwo dla innowacyjnych - usługa dla MSP – składa się z dwóch etapów: audytu innowacyjności oraz doradztwa we wdrożeniu innowacji/rozwiązań innowacyjnych. Klient może skorzystać z pełniej usługi opisanej w standardzie lub jej wybranych elementów. Koszt i warunki odpłatności za usługę są każdorazowo uzgadniane pomiędzy ośrodkiem KSU a przedsiębiorcą. PARP proceduje w sprawie podpisania porozumień z 18 ośrodkami KSI KSU na świadczenie tych usług.

Usługa doradczo- szkoleniowa w zakresie ochrony środowiska - usługa dla MSP. Doradca przeprowadza audyt środowiskowy w firmie klienta oraz pomaga przy wdrożeniu działań rekomendowanych. Klient może skorzystać z pełniej usługi opisanej w standardzie lub jej wybranych elementów. Koszt i warunki odpłatności za usługę są każdorazowo uzgadniane pomiędzy ośrodkiem KSU a przedsiębiorcą. PARP ma podpisane porozumienia z 7 ośrodkami na świadczenie tych usług.

Usługa doradcza w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa - usługa dla mikro i małych przedsiębiorców. Doradca przeprowadza u klienta  audyt energetyczny, wskazuje metody i środki optymalnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwie, pomaga we wdrożeniu rekomendacji. Koszt i warunki odpłatności za usługę są każdorazowo uzgadniane pomiędzy ośrodkiem KSU a przedsiębiorcą. PARP ma podpisane porozumienia z 5 ośrodkami na świadczenie tych usług.

Usługa doradcza w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa  - usługa dla mikro i małych przedsiębiorców. Doradca przeprowadza audyt zarządzania finansami w firmie oraz wskazuje klientowi możliwości redukcji kosztów i osiągnięcia oszczędności związanych z prostymi i szybkimi do wdrożenia działaniami. Koszt i warunki odpłatności za usługę są każdorazowo uzgadniane pomiędzy ośrodkiem KSU a przedsiębiorcą. PARP ma podpisane porozumienia z 9 ośrodkami na świadczenie tych usług.

Usługi finansowe pożyczki - Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek głównie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie obsługiwanym przez fundusz. Niektóre fundusze mogą udzielić pożyczki również osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. PARP ma podpisane porozumienia o współpracy z 45 FP.

Usługi finansowe  poręczenia - Fundusze poręczeniowe udzielają poręczeń kredytów, pożyczek oraz wadiów przetargowych. Poręczenia udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, które spełniają warunki określone przez instytucję udzielającą kredytu lub pożyczki, jednak nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia spłaty. Głównym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. PARP ma podpisane porozumienia o współpracy z 43 FPK.

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-13 05:56:16.0

Opublikowany przez: Marcin Kukla

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną