Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu
Autor: Rafał Pardecki
Data: 2013-11-30 00:00:00.0

Czym jest pozarolnicza działalność gospodarcza?


O pozarolniczej działalności gospodarczej możemy mówić w odniesieniu do osób objętych ubezpieczeniem w KRUS, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. rolników, ich współmałżonków lub zamieszkujących z nimi domowników, które to osoby prowadzą działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza. Działalność pozarolnicza obejmuje leśnictwo, rybactwo śródlądowe, rybołówstwo morskie, działalność produkcyjną (np. produkcję odzieży), przetwórstwo produktów rolnych (np. mięsa, owoców i warzyw, napojów, wyrobów piekarniczych), przetwarzanie drewna, działalność rękodzielniczą, handel, agroturystykę i wynajem pokoi, budownictwo, transport i magazynowanie (np. przechowywanie towarów w silosach zbożowych), obsługę nieruchomości i wynajem maszyn (m.in. działalność agencji kupna i sprzedaży, wypożyczanie urządzeń rolniczych), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, a także inne działalności, jak np. prywatne praktyki lekarskie, pielęgniarskie, stomatologiczne lub weterynaryjne, prowadzenie usług pralniczych lub fryzjerskich. Do wszystkich tych osób, prowadzących mikro- lub małe przedsiębiorstwo (mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro, natomiast małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro), skierowane są usługi świadczone w ramach Krajowego Systemu Usług.

Usługi KSU dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą


Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z całej gamy usług świadczonych w ramach KSU. Do ich dyspozycji pozostają fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeniowe, działające w ramach KSU. Instytucje te udzielają pożyczek na założenie lub rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz udzielają poręczeń kredytów lub pożyczek, kiedy przedsiębiorca nie posiada wystarczającego zabezpieczania zobowiązań. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z usługi z zakresu ochrony środowiska, w ramach której doradcy KSU udzielą wsparcia w procesie wdrażania w firmie zmian na korzyść środowiska, z usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym, dzięki której dowiedzą się, jak wprowadzić innowacje w swoim przedsiębiorstwie, a także z usługi szybkiej optymalizacji zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w branży przetwórstwa rolno-spożywczego ośrodki KSU świadczą usługę pilotażową w zakresie marketingu i sprzedaży produktów. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z usługi, dowiedzą się m.in.: jak podnieść swoją konkurencyjność w branży, jak wzmocnić rozpoznawalność swojej marki wśród potencjalnych klientów, czy jak zwiększyć swoje zyski. Ośrodki KSU świadczą również usługę pilotażową w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną , polegającą na wprowadzeniu usprawnień mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 5%,  a także usługę pilotażową w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w ramach której doradca zaproponuje i pomoże wdrożyć nowe systemy informatyczne, które usprawnią proces zarządzania firmą.

Data publikacji: 2013-11-30 00:00:00.0
Data modyfikacji: 2017-07-09 18:26:16.0

Opublikowany przez: Rafał Pardecki

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną