Dla twojej wygody, nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka).

Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby wyłączyć możliwość używania cookies zmień ustawienia przeglądarki.


Menu

Aktualności


Data: 02.03.2016 08:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowała nowe warunki wpisu do RUR (posiedzenie Komitetu Monitorującego PO WER w dniu 10 lutego 2016 r.)  , w związku z zastrzeżeniami podniesionymi przed Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej odnośnie do kryteriów rejestracji usługodawców. Więcej informacji na stronie PARP.   

więcej


Data: 23.02.2016 08:39

W związku z ogłoszeniem konkursów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.Spotkanie odbędzie się 2 marca 2016r. w JM Hotel w Warszawie (ul. Grzybowska 45, Warszawa).Program spotkaniaProinnowacyjne usługi IOB

więcej


Data: 09.02.2016 08:32

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło listę pierwszych akredytowanych ośrodków innowacji, które świadczą proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.System akredytacji wykorzystany jest m.in. w poddziałaniu 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, wdrażanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu,

więcej


Data: 10.12.2015 10:00

W najbliższym tygodniu zostanie uruchomiony konkurs w ramach podziałania 2.3.1 POIR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”, którego celem jest wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, poprzez współfinansowanie proinnowacyjnych usług świadczonych przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu (IOB).

więcej


Data: 08.12.2015 12:21

W związku z zaakceptowaniem przez Komitet Sterujący ds. kis nowej specjalizacji pn.  Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy w dniu 3 grudnia został zaktualizowany dokument, stanowiący szczegółowy opis 20 krajowych inteligentnych specjalizacji. (LINK)

więcej


Data: 02.12.2015 16:04

W dniach 1-2 grudnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych. Podczas spotkania omówiono m.in. aktualną ofertę instrumentów finansowych oraz zasady wdrażania instrumentów zwrotnych w nowej perspektywie finansowej.

więcej


   

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną